Faleminderit Zot

Sistemi i Menaxhimit të Granteve – SMG

Sistemi i Menaxhimit të Granteve mund të përdoret për:

  • Regjistrimin e të gjitha transaksioneve në lidhje me gjitha fazat e menaxhimit të granteve:. aplikimit, zbatimit, monitorimit, raportimit, dhe mbylljen
  • Gjenerimin e raporteve të nevojshme për menaxhimin e granteve, programit të granteve dhe planifikimin e buxhetit, monitorimin dhe vlerësimin, si dhe shtrirjen publike.
  • Arkivimin e të gjitha të dhënave në lidhje me programet e granteve.

Related Projects