Faleminderit Zot

Rreth Nesh

Vizioni

Llampa do të jetë lider pro-aktiv në identifikimin e kërkesave të biznesit duke ofruar zgjidhje dhe produkte inovative softuerike, në mënyre që bizneset të përmbushin qëllimet e tyre si dhe do të siguroj shërbime kualitative ndaj shoqërisë sonë, me më shumë efikasitet dhe efektivitet.

Misioni

Llampa është e përkushtuar për të shërbyer Vlerë, Ndershmëri, Respekt, Profesionalizëm, Udhëheqje dhe Kujdes të veçantë ndaj klientit, me fokus në detaje në zgjidhje të produkteve me kualitet të lartë.

Sigurohet në efikasitet dhe efektivitet duke shfrytëzuar burimet ekzistuese dhe te reja të teknologjisë informative. Të tejkaloj pritjet internale dhe eksternale të konsumatorëve duke implementuar metodat e avancuara në lidhje me përfundimin e projekteve në kohë.

Strategjia

Çelësi i fokusit për Llampa është avancimi i vazhdueshëm i praktikave të menaxhimit të informacionit dhe tendenca që të fitoj:

  • respektin për vlerë të çdo klienti
  • të vërtetën në çdo komunikim
  • transparencë në të gjitha të dhënat, aktet dhe vendimet
  • besimin maksimal ndërmjet kompanisë sonë dhe klientëve
  • inkurajim për komunikim dhe kooperim ndërmjet kompanisë sonë dhe klientëve