Faleminderit Zot

Shërbimet

Llampa do të jetë lider pro-aktiv, në identifikimin e kërkesave të biznesit duke ofruar zgjidhje dhe produkte inovative softuerike, në mënyre që bizneset të përmbushin qëllimet e tyre, si dhe do të siguroj shërbime kualitative ndaj shoqërisë me më shumë efikasitet dhe efektivitet.

Trajnime

Llampa organizon trajnime (workshop) të llojit mëso duke punuar përmes të cilave kandidatët do të mësojnë duke u nisur nga programimi bazik e deri tek ai më i avancuari duke shfrytëzuar gjuhët programuese që Microsoft posedon.

Programim dhe Ueb

Llampa ofron shërbime në zhvillim softuerik që gjithashtu janë të njohura si zhvillim I aplikacioneve, programe softuerike, dizajnim të softuerëve,zhvillim te aplikacioneve softuerike, zhvillim të aplikacioneve për ndërmarrje,zhvillim të platformës…

Analizë Biznesi për IT

Llampa ofron Analizë Biznesi për IT duke i identifikuar nevojat e biznesit nga ana e klientit dhe aktorëve të tjerë, kërkesat e biznesit, kërkesat funksionale, kërkesat e përdoruesve, kërkesat e kualitetit në shërbim, kërkesat e implementimit(tranzicionit) dhe përcjellja e tyre.

Menaxhim Të Projekteve

Llampa ofron menaxhim të IT projekteve duke përdorur veglat më të avancuara bazuar në PMBOK(Project Management Body of Knowledge) për planifikim dhe vlerësim, kohëzgjatje,menaxhim të shpenzimeve dhe buxhetit,alokim të resurseve, ndërlidhjet softuerike, komunikim, menaxhim të kualitetit dhe dokumentimit, etj…