Faleminderit Zot

Analizë Biznesi për IT

Llampa ofron Analizë Biznesi për IT duke i identifikuar nevojat e biznesit nga ana e klientit dhe aktorëve të tjerë, kërkesat e biznesit, kërkesat funksionale, kërkesat e përdoruesve, kërkesat e kualitetit në shërbim, kërkesat e implementimit (tranzicionit) dhe përcjellja e tyre.

Në mënyrë pro-aktive komunikon dhe ndërlidhet me aktorët ekstern edhe ata intern duke analizuar informacionet në mënyrë që të sjellë artifaktet e duhura siç janë dokumentet e analizës së biznesit, use cases, graphical user interface (GUI), screen and Interface designs etj…

Na Kontaktoni

Llampa është e përkushtuar për të shërbyer Vlerë, Ndershmëri, Respekt, Profesionalizëm, Udhëheqje dhe Kujdes të veçantë ndaj klientit, me fokus në detaje në zgjidhje të produkteve me kualitet të lartë.

Sigurohet në efikasitet dhe efektivitet duke shfrytëzuar burimet ekzistuese dhe te reja të teknologjisë informative. Të tejkaloj pritjet internale dhe eksternale të konsumatorëve duke implementuar metodat e avancuara në lidhje me përfundimin e projekteve në kohë.

Ju lutem mos hezitoni të na kontakti përmes e-mail adresës nëse e pëlqeni vizionin dhe qasjen tonë ndaj zgjidhjeve në TIK.