Faleminderit Zot

Menaxhim të Projekteve

Llampa ofron menaxhim të IT projekteve duke përdorur veglat më të avancuara, bazuar në PMBOK (Project Management Body of Knowledge) për planifikim dhe vlerësim, kohëzgjatje, menaxhim të shpenzimeve dhe buxhetit, alokim të resurseve, ndërlidhjet softuerike, komunikim, menaxhim të kualitetit dhe dokumentimit, etj…
Fokusi kryesorë gjatë menaxhimit te projektit është të:
  • përfundoj projekti në kohë
  • përfundoj projekti nën buxhet
  • kujdesemi që projekti ti përmbushë kërkesat
  • mbajmë klientin e kënaqur
  • mirëmbajmë ekip të motivuar
Na Kontaktoni

Llampa është e përkushtuar për të shërbyer Vlerë, Ndershmëri, Respekt, Profesionalizëm,Udhëheqje dhe Kujdes të veçantë ndaj klientit, me fokus në detaje në zgjidhje të produkteve me kualitet të lartë.

Sigurohet në efikasitet dhe efektivitet duke shfrytëzuar burimet ekzistuese dhe te reja të teknologjisë informative. Të tejkaloj pritjet internale dhe eksternale të konsumatorëve duke implementuar metodat e avancuara në lidhje me përfundimin e projekteve në kohë.

Ju lutem mos hezitoni të na kontakti përmes e-mail adresës nëse e pëlqeni vizionin dhe qasjen ton ndaj zgjidhjeve në TIK.