Faleminderit Zot

Sistemi i Menaxhimit Call Center – SMCC

Sistemi i Menaxhimit Call Center është sistem i bazuar në web dhe mund të përdoret për të menaxhuar takime, takime private, feedback, statistikat dhe qendrat e thirrjes duke u bazuar në rolet e përdoruesit të tilla si Call Agjent, Consultants, kontrollorët e cilësisë, liderëve të Grupit dhe udhëheqësit e ekipeve. Mund të përdoret për shumë qendra të thirrjes ose degë dhe ajo mund të zgjerohet duke shtuar më shumë qendra të thirrjes.

Ajo ka dizajn të veçantë për pajisjet mobile, kjo faqe pëmban foto te aplikacionit ne pajisjet mobile.

Për detaje ju lutem na kontaktoni …

Related Projects